۰

شهرکالا(گالری آرشیتکت) بستر برخط معرفی محصولات و کالاها است و کلیه حقوق قانونی مادی و معنوی آن متعلق به شرکت آرمان پویش جنوب (سهامی خاص) ثبت شده به شناسه صنفی 0426099713 در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌باشد. از این‌روی منظور از «ما» یا دیگر عبارات مشابه آن، شهرکالا است و واژه «شما» به مفهوم «کاربر» ثبت شده یا ثبت‌نام نکرده‌ای می باشد که از سامانه شهرکالا استفاده می نماید و پذیرش این شرایط و مقررات توسط آنان، مفروض است. شهرکالا بستری است که از طریق آن هر کاربر ثبت شده ای می تواند برای رشد و توسعه کسب و کار خود، صادرات و واردات از طریق ثبت ایجاب و قبول با کاربرهای دیگر در تماس باشد.
شرایط و مقررات بیان شده در این صفحه، نمایانگر آن است که چگونه کاربران می‌توانند از وبسایت و خدمات شهرکالا استفاده کنند و نهایتاً روابط میان شهرکالا و کاربران (ثبت شده و ثبت نشده) را تنظیم می‌کند. لطفاً شرایط و مقررات حاضر را به دقت مطالعه بفرمائید و در صورتی که برای شما قابل قبول نیست، استفاده خود از وبسایت یا خدمات ویترین‌نت را به هر نحو متوقف فرمایید. با ادامه دسترسی یا استفاده از سامانه ویترین‌نت فرض بر این است که عملاً این شرایط و مقررات و تغییرات بعدی آن را پذیرفته‌اید. و تحت هیچ شرایطی هیچ ‌گونه ادعایی درخصوص استفاده شما از این وب‌سایت و یا عدم مطالعه یا عدم آگاهی شما از این مقررات و تغییرات بعدی آن مسموع نخواهد بود.
لازم به ذکر است که این شرایط و مقررات ممکن است در هر زمان و به صلاحدید شهرکالا تغییر یابد. اعمال این تغییرات، مستلزم اعلام قبلی به کاربران نخواهد بود. آخرین نسخه این شرایط و مقررات که در وبسایت ارائه شده است قابل اعمال خواهد بود. هر کاربر باید به آخرین نسخه این شرایط و مقررات که در وبسایت آمده است مراجعه نموده و از حقوق و تعهدات خود در برابر شهرکالا، کاربران دیگر و اشخاص ثالث اطمینان حاصل نماید. در هر صورت، صرف نظر از تاریخ دسترسی یا ثبت کاربر، اخرین نسخه این شرایط و مقررات قابل اعمال خواهد بود. همچنین ادامه بهره‌مندی شما از ویترین‌نت به مفهوم پذیرش شرایط و مقررات جدید یا اصلاح‌شده است.
الف) مقررات کلی
استفاده از وبسایت و خدمات و نرم افزار و محصولات و خدمات شهرکالا به معنای پذیرش این شرایط و مقررات و همچنین مقررات و سیاستهای دیگر این شرکت است که منتشر می شود. این شرایط و مقررات مشخص می نماید که ویترین‌نت و سرویسهای آن چگونه باید مورد استفاده قرار گیرد و در نهایت روابط فیمابین شهرکالا و کاربران (ثبت شده و یا استفاده کنندگان / بازدیدکنندگان ثبت نشده) آن را تنظیم می نماید و در هر دعوی ناشی از این موارد، باید حاکم باشد و در تفسیر هرگونه اختلاف یا دعاوی احتمالی آتی مدنظر قرار گیرد.
به درخواست شما، ویترین‌نت شما را به عضویت سامانه آنلاین خود در می آورد و استفاده شما از این وبسایت و هرگونه خدمات آن بر اساس این شرایط و مقررات خواهد بود. جز در مواردیکه خلاف آن مقرر شده‌باشد، ویترین‌نت تحت هیچ عنوان شریک قراردادی در قراردادهای شما با مشتریانتان که از طریق سامانه آنلاین ما پیدا نموده اید نمی شود.
شرایط و مقررات کلی شما تحت هیچ شرایطی، حتی اگر صراحتاً با آنها مخالفت نکرده باشیم، جزوی از قرارداد منعقده با ما یا ثبت نام انجام شده نزد ما نخواهد بود، مگر اینکه ما صراحتاً و کتباً با شرایط و مقررات شما موافقت نموده باشیم.
شما اذعان می‌دارید که با میل و اداره خود در راستای فعالیتهای مستقل تجاری و حرفه ای خود اقدام به ثبت نام به عنوان کاربر یا عضو می نمایید و یا از خدمات ویترین‌نت استفاده می‌کنید. از این‌روی؛ ویترین‌نت کاربران خود را به استفاده از خدمات ویترین‌نت از طریق سامانه آنلاین خود اجبار نمی کند و کاربران برای انتخاب خدمات، از آزادی اراده و اختیار کامل برخوردارند.
ویترین‌نت می تواند به تشخیص و اختیار خود و حسب مورد هرگونه ارتباط با شما را به اشخاص ثالث یا شرکتهای وابسته، شرکتهای تابعه یا فرعی منتقل نماید.
طبق اصل ظهور، چنانچه به نمایندگی از شرکت یا شخص حقوقی اقدام به قبول این شرایط و مقررات می نمایید، تضمین و تعهد می نمایید که دارای اختیارات لازم برای ایجاد تعهد برای شرکت یا شخص حقوقی مزبور در خصوص این شرایط و مقررات می باشید. به هر حال، در صورت عدم وجود این اختیار، این بدین معنی نیست که شرکت یا شخص حقوقی تابع این شرایط و مقررات نباشند. در هر صورت ویترین‌نت هیچ‌گونه مسئولیتی در مقابل حقوق و ادعاهای اشخاص ثالث ندارد.
با استفاده از ویترین‌نت و خدمات آن، شما، چه نزد ویترین‌نت ثبت نام کرده یا نکرده باشید، تعهد می‌کنید که شرایط و مقررات را رعایت نمایید. مضافاً، با استفاده از تمام یا بخشی از خدمات ویترین‌نت، شما تعهد می‌نمایید که هرگونه ضوابط و دستورالعمل های قابل اجراء برای خدمات مندرج در وبسایت که ممکن است در هر زمان توسط و به صلاحدید ویترین‌نت تغییر یابد را رعایت نمایید.
ب) تغییر شرایط و مقررات
حق هرگونه تغییر و تکمیل این شرایط و مقررات در هر زمان برای ویترین‌نت محفوظ می باشد. همانطور که در بالا اشاره شد، این تغییرات برای اجرایی شدن مستلزم هیچگونه اعلام قبلی به کاربران نمی باشد. در هر صورت، صرفنظر از تاریخ دسترسی یا ثبت نام کاربر، آخرین نسخه شرایط و مقررات بر روابط میان کاربران با هم یا کاربران با ویترین‌نت حسب مورد حاکم خواهد بود. این تغییرات، مبنای طرح هرگونه دعوی منجمله دعوی خسارت توسط کاربر علیه ویترین‌نت نخواهد بود و کاربر با پذیرش مقررات حاضر، حق هرگونه دعوا یا ادعایی را از خود سلب و ساقط می‌نماید.
شما علم دارید و متعهدید که شخصاً مسئول مطالعه این شرایط و مقررات و هرگونه تغییرات بعدی آن در هر زمان می باشید. در صورتی که در حال حاضر و یا بعداً مخالفتی با هر یک از این شرایط و مقررات، دستورالعمل ها یا هرگونه تغییر محتوای شرایط و مقررات دارید یا در صورتی که به هر نحو از وبسایت راضی نیستید، باید فوراً نسبت به قطع دسترسی یا استفاده از وبسایت، خدمات و محتوای آن که در این شرایط و مقررات تعریف شده است اقدام نمایید.
ج) عملکرد، تحلیل آماری و حفاظت از داده ها
شما می دانید و موافقت می نمایید که محتوا اعم از هرگونه متن، طراحی، ترکیب، ترسیم، تصویر، اطلاعات، تبلیغات، لوگو و هرگونه موارد تصویری یا متنی دیگری است که بر روی وبسایت به نمایش گذارده می شود و اطلاعاتی که بر روی وب سایت ویترین‌نت ارائه نموده اید یا در اینترنت در اختیار عموم قرار دارد، ممکن است به منظور پردازش اینترنتی درخواست ها، بر روی سرورهای کشور دیگری نگه داشته و ذخیره شود.
چنانچه محتوا و اطلاعات را ارائه نمایید و ما آنها را بر روی سامانه آنلاین خود به نحوی که توسط شما ارائه شده است، قرار ندهیم، شما حق تصحیح فوری آن بر اساس این شرایط و مقررات را خواهید داشت. اگر محتوا و اطلاعات بر روی وبسایت منتشر گردیده باشد، درخواست شما برای هرگونه تغییر، باید به ویترین‌نت اطلاع داده شود تا توسط ما پردازش و اعمال گردد. در هرصورت ویترین‌نت هیچ‌گونه مسئولیتی در مقابل حقوق و ادعاهای اشخاص ثالث ندارد.
شما به ما اجازه می دهید که اطلاعاتی را که به ما ارائه نموده اید و یا در اینترنت در اختیار عموم قرار داده اید را برای انتشار بر روی سامانه آنلاین خود، تحلیل آماری نماییم.
ویترین‌نت تلاش می‌نماید در حدود متعارف نسبت به حفاظت از اطلاعات شما اقدام کند و از اطلاعات ارائه شده تنها در حدی که قانون حاکم اجازه داده، استفاده نماید. همچنین ویترین‌نت هیچ مسئولیتی درخصوص روی نحوه استفاده سایر کاربران از محتوایی که شما ارائه نموده اید، ندارد.
د) خدمات ما
1. بررسی و ممیزی:
الف) شرح بررسی و ممیزی: ویترین‌نت با استفاده از برخی اطلاعات (منجمله، اطلاعات کلی در خصوص سابقه معاملات) اقدام به بررسی و ممیزی کاربران می نماید. اما این بررسی و ممیزی باید به عنوان منبع تکمیلی اطلاعاتی محسوب شود نه منبع اصلی تصمیم گیری و [لذا] باید در تکمیل سایر اطلاعاتی که باید در ارتباط با کاربر مربوطه توسط شما کسب گردد مورد استفاده واقع شود.
ب) ویترین‌نت هیچ مسئولیتی را برای ممیزی نمی پذیرد و ویترین‌نت بدینوسیله اعلام می نماید و هشدار می دهد که ممکن است خطراتی در انجام معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی که با عنوانهای نادرست فعالیت می کنند وجود داشته باشد. خدمت ممیزی ویترین‌نت در زمان ثبت نام کاربران به عنوان عضو تأیید شده وبسایت، تکنیک های متعددی برای بررسی اطلاعات اعضای تأیید شده (به نحو تعریف شده در وبسایت) را بکار می برد. گرچه به دلیل دشواری ممیزی از طریق اینترنت، ویترین‌نت نمی تواند هویت مورد نظر هر کاربر (بدون محدودیت شامل اعضای ویژه)، مقاصد و محصولات آنها را تأیید و ممیزی نماید. ما اکیداً پیشنهاد می نماییم که شما برای ارزیابی هر شرکت، واحد تجاری یا شخصی که از طریق وبسایت با آن معامله می نمایید، از سایر طرق و قضاوت منطقی نیز استفاده نمایید.
2. خدمات زودپرداخت / خدمات حساب امانی (پرداخت امن)
3. ارتباط و تماس:
الف) ویترین‌نت برای کاربران خود این فرصت را فراهم می آورد که محصولات خود را بر روی وبسایت قرار داده و آن را به سایرین معرفی نمایند. استفاده از این خدمت باید با رعایت شرایط عضویت و مقررات حاضر باشد. ویترین‌نت این حق را برای خود محفوظ می دارد که به صلاحدید خود شرایط و مقررات را در هر زمان که لازم بداند تغییر دهد.
ب) درج محصولات و جزئیات تماس به زبان های مختلف (انگلیسی و فارسی) امکانپذیر می باشد. اما ویترین‌نت هیچ مسئولیتی در رابطه با ترجمه نمی پذیرد و کاربران مسئول صحت ترجمه می باشند.
ج) شما بدینوسیله متعهدید تا محصولاتی را که بر اساس این شرایط و مقررات ممنوع یا غیرمناسب می باشند یا به هر نحو حقوق اشخاص ثالث یا قوانین و مقررات حاکم را نقض می نماید را در وبسایت درج نکنید و آنها را نمایش ندهید. در این خصوص قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل می‌باشد. ویترین نت هیچ‌گونه مسئولیتی بابت نقض این قوانین و مقررات و پاسخگویی به مراجع قانونی یا اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی نخواهد داشت.
د) شما بدینوسیله مکلف به استفاده از جزئیات تماس سایر کاربران فقط برای اهداف تجاری، بررسی محصولات و امور مرتبط با آن و پیگیری های بعدی هستید. ویترین‌نت مسئولیتی برای فراهم‌آوری امکان تماس و برقراری ارتباط فراتر ندارد. علاوه بر آن، ویترین‌نت مسئولیتی برای صحت اطلاعات تماس کاربران یا پاسخگوئی آنها ندارد. اما ویترین‌نت این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت آگاه شدن از جزئیات صحیح، نسبت به اصلاح اطلاعات تماس اقدام نماید.
هـ) ویترین‌نت مسئولیتی در برابر رفتار ناشایست و سوءاستفاده کاربران در خصوص این خدمت ندارد. شما بدینوسیله تعهد می نمایید که ویترین‌نت را از هر دعوی در خصوص این خدمت یا هرگونه استفاده ناشایست و سوءاستفاده کاربران منجمله خود شما مصون بدارید.
5. درخواست قیمت:
الف) بر اساس این خدمت و شرایط بسته عضویت، ویترین‌نت بستری را برای فروشنده و خریدار فراهم می آورد که در آن اقدام به استعلام قیمت و ارائه قیمت محصول خاص نمایند.
ب) ویترین‌نت تحت هیچ شرایطی پاسخ فروشنده برای ارائه قیمت و یا تعداد استعلام قیمت از ناحیه خریدار را تضمین نمی کند و مسئولیتی در این خصوص نمی پذیرد.
ج) ویترین‌نت تحت هیچ شرایطی اعتبار خریدار درخواست کننده قیمت و یا فروشنده ارائه کننده قیمت و مقاصد آنها را تضمین نمی کند و مسئولیتی در این خصوص نمی پذیرد.
6. پشتیبانی:
الف) بر اساس این خدمت، ویترین‌نت اقدام به ارائه خدمات پیگیری و پشتیبانی تلفنی به کاربران واجد شرایط (حسب مورد دارای عضویت رایگان یا ویژه) می نماید. شما بدینوسیله تأیید و موافقت می نمایید که پیگیری های ویترین‌نت منوط به همکاری و ارائه اطلاعات لازم توسط شما یا کاربر مربوطه می باشد. بنابراین ویترین‌نت هیچ نتیجه خاصی را از پیگیری ها تضمین نمی نماید و در این خصوص مسئولیتی ندارد.
ب) زمانی که پیگیری ها توسط تیم ویترین‌نت می تواند (اما نه لزوماً) خارج از ساعات اداری باشد، پشتیبانی تلفنی طی ساعات کاری شرکت هم محله انجام می پذیرد. ساعات کاری به وقت تهران، از 9 صبح تا 5 بعدازظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در روزهای پنجشنبه است. این پشتیبانی تلفنی محدود به آموزش نحوه استفاده از سامانه ویترین‌نت و امکانات و قابلیتهای آن برای حصول اطمینان از استفاده بهینه کاربران از آن دارد.
ج) پیگیری ها و پشتیبانی تلفنی به زبان های فارسی و انگلیسی می باشد. سایر زبانها نیز ممکن است به صلاحدید ویترین‌نت فراهم گردد.
7. فضای وب :
هـ) عضویت و پرداخت ها
ویترین‌نت این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان بر اساس نیاز بازار، درخواست کاربران و غیره و یا به صلاحدید خود، خدمات موجود برای عضویت ها را تغییر، اصلاح، جایگزین، تکمیل یا حذف و غیره نماید.
کلیه اعضاء و کاربران اعم از ثبت شده یا نشده باید این شرایط و مقررات، سیاستها یا دستورات ویترین‌نت را که در هر زمان ممکن است از ویترین‌نت دریافت شود را رعایت کنند.
در صورتی که به صلاحدید ویترین‌نت، کاربری این مقررات یا سیاستها و دستورات ویترین‌نت را نقض نماید یا به ضرر سایر کاربران، فعل یا ترک فعلی را انجام دهد که به موجب قوانین و مقررات ایران ممنوع است یا ناقض سایر قوانین حاکم است و می تواند موجب تضعیف وجهه، عملیات و اعتبار ویترین‌نت شود، ویترین‌نت این حق را برای خود محفوظ می دارد که عضویت و یا تمدید عضویت هر کاربر را تعلیق، لغو یا خاتمه دهد و یا از ثبت و تمدید آن خودداری نماید. این امر مانع مطالبه خسارات مادی و معنوی واردشده به ویترین‌نت یا سایر اشخاص نخواهد بود.
در صورت تعلیق، لغو، خاتمه، عدم تمدید و غیره ویترین‌نت حسب مورد و به صلاحدید خود خدمات خود را به کاربر مربوطه معلق، لغو، متوقف یا خاتمه خواهد داد.
ویترین‌نت تحت هیچ شرایطی در قبال موارد فوق مسئولیتی نداشته و کلیه کاربران اعم از ثبت شده یا نشده بدینوسیله ویترین‌نت را از هرگونه مسئولیت محتمل بری می دارند و باید مانع از مسئولیت ویترین‌نت در این خصوص شده و خسارات وارده به آن در این خصوص را جبران نمایند.
و) معاملات تجاری و بازرگانی کاربران
ویترین‌نت یک بستر تجاری بین شرکت ها (B2B) فراهم می آوردبستری است که اجازه امکان تبادل اطلاعاتنمایش و معرفی محصولات مهم تجاری بین عرضه کننده محصول و خریدار (یعنی فروشنده و خریدار) را می دهد. ویترین نت همچنین بستر معاملات آنلاین برای اعضای خود به منظور قرار دادن، قبول، انجام، مدیریت و اجرای سفارش ها برای تأمین محصولات و ارائه خدمات از طریق وبسایت بر اساس این شرایط و مقررات و سایر دستورات و رهنمودهای ویترین نت فراهم می آورد. بر همین اساس، ویترین‌نت تنها به عنوان یکارائه‌کننده این بستر بصورتکانال منفعل است و که کاربران سامانه تبادل محتوای ویدئویی تولیدشده خود را در آن به معرض نمایش می‌گذارند. کاربران می باشد که موجب معاملات تجاری و بازرگانی بیشتر بین کاربران مربوطه می شود امابنابراین ویترین‌نت در یک معامله مشخص، نماینده هیچ یک از طرفین (فروشنده یا خریدار) نمی باشد. ویترین‌نت تحت هیچ شرایطی در هیچ معامله تجاری یا بازرگانی بین کاربران دخیل نمی باشد و هیچ نظارت و کنترل و تأییدی بر روی آن معاملات ندارد و به هر نحو و تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در این خصوص ندارد منجمله چنانچه محصولات موجود نیستند نباشند یا به موقع تحویل داده نشده اندنشوند یا دارای کیفیت یا کمیت مندرج در قرارداد نیستندنباشند، ناقص، معیوب، خطرناک، تقلبی یا قانونی و غیره نیستندباشد؛ هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه ویترین‌نت نیست و کاربران ویترین‌نت را از هرگونه ادعا در این زمینه ها و مانند آن مبری می‌دارند.
کاربران تأیید می نمایند که عهده دار کلیه خطرات انجام هرگونه خرید و فروش در رابطه با استفاده از وبسایت یا خدمات آن می باشند و خطرات هرگونه مسئولیت یا خسارت از هر نوع مربوط به کالاها و خدمات موضوع محصولات معرفی شده در وبسایت ویترین‌نت را می پذیرند. این خطرات بدون محدودیت شامل موارد زیر می شود: تدلیس کالاها و خدمات کاربران، چهارچوب های کلاهبرداری، عدم کیفیت، عدم تطابق با ویژگی ها و مشخصات، کالاهای معیوب یا خطرناک، کالاهای غیرمجاز، تأخیر در تحویل و پرداخت، محاسبه اشتباه قیمت، نقض تضامین، نقض قرارداد و حوادث حمل و نقل و غیره. این خطرات شامل خطراتی هم می شوند که ممکن است تولید، واردات، صادرات، توزیع، عرضه، نمایش، خرید، فروش و یا استفاده از کالاها و خدمات کاربران که بر روی وبسایت عرضه یا به نمایش گذاشته شده است ناقض حقوق اشخاص ثالث باشد و این خطر که کاربر ممکن است متقبل هزینه های دفاع و سایر هزینه ها در رابطه با ادعای اشخاص ثالث در خصوص حقوق آنها، یا در رابطه با دعاوی توسط هر شخص که مستحق دفاع و یا جبران خسارت در رابطه با ادعای حقوق، مطالبات و دعاوی دادخواهان حقوق اشخاص ثالث. این خطرات همچنین شامل خطراتی هم می شود که مشتریان، سایر خریداران، مصرف کنندگان نهایی کالاها و سایریان ادعا نمایند که از کالایی که توسط کاربر وبسایت به موجب قرارداد خرید و فروش حاصل شده است متحمل زیان بدنی یا خسارت شود و یا دعوی حقوقی ناشی از استقاده آن اقامه شود. هر کاربر موافقت می نماید که ویترین‌نت مسئولیتی در قبال هیچ خسارت مادی و معنوی، دعوی، هزینه ها، ضررر و زیان، ناراحتی، اخلال در کسب و کار یا مخارج از هر نوع که ممکن است در نتیجه یا در رابطه با خطر مذکور حاصل شود ندارد.
به منظور بررسی کالاها و حصول اطمینان از تطابق آنها با سفارشات، ویترین‌نت قویاً توصیه می نماید که در هر معامله از خدمات شرکتهای بازرسی تجاری استفاده نمایید. ویترین‌نت همچنین پیشنهاد می نماید که به منظور جلوگیری از دعاوی پیچیده بین فروشنده و خریدار، هردو از یک شرکت بازرسی واحد استفاده نمایند. برای راحتی شما، ویترین نت لیست برخی شرکتهای بازرسی را در وبسایت آورده است. شما می توانید از میان لیست موجود اقدام به انتخاب شرکت بازرسی کنید و یا شرکت بازرسی دیگری انتخاب نمایید. ویترین نت تحت هیچ شرایطی هیچ مسئولیتی در رابطه با انتخاب شرکت بازرسی و ارتباط یا دعاوی شما با آن ندارد. مضافاً، در هر صورت، ویترین‌نت در اموری که در حیطه کاری این شرکتهای بازرسی قرار می گیرد یا عدم استفاده از خدمات آنها توسط کاربران هیچ مسئولیتی متقبل نخواهد شد.
هرکدام از خطرات معاملاتی مذکور از هر نوع در رابطه با واردات، صادرات، خرید یا فروش کالاهای عرضه شده از طریق وبسایت باید تماماً توسط کاربر متقبل گردد. کاربر شخصاً مسئول تمام شرایط و مقررات مربوط به معاملات تجاری و بازرگانی است که در راستای استفاده کاربر از وبسایت منعقد شده است و بدون محدودیت شامل، هر گونه شرایط و مقررات مربوط به تحویل، حمل و نقل، ارسال، انبار نمودن، قیمت، کارمزدها، مالیات ها و پرداخت، کیفیت، مرجوع نمودن، تضمینات و بیمه، مالکیت کالاها، مجوزها می شود.
در صورتی که کاربر با طرف معامله اختلافی داشته باشد، کاربران طرف اختلاف بدینوسیله ویترین‌نت را از هرگونه دعوی، مطالبات، اقدام حقوقی، دادرسی، هزینه ها، مخارج و خسارات (بدون محدودیت هرگونه خسارات واقعی، ویژه، تصادفی یا تبعیمادی و معنوی، تفویت منفعت و یا عدم النفع محتمل یا قطعی و از دست رفتن سود و تجارت محتمل) و مانند آن ناشی از یا در ارتباط با معامله مربوطه مبری داشته و خسارات وارده را جبران می نماید.
ز) تکالیف و مسئولیتهای کاربران
کاربران بدینوسیله قبول می نمایند که هرگونه استفاده از وب سایت یا خدمات آن با قوانین و مقررات حاکم آنها کاملا منطبق است. اگر ادامه استفاده از وب سایت منجر به نقض قوانین مذکور شود کاربران باید استفاده از وب سایت را متوقف کنند و اگر نقض قوانینی شده است آن را برطرف سازند.
کاربران تایید میکنند بر روی اطلاعاتی که جهت انتقال و انتشار به ویترین‌نت ارائه میدهند دارای هرگونه مالکیت، اجازه، مجوز قانونی و حق میباشند و خودشان بر قانون حفظ حریم خصوصی خود نظارت میکنند. ویترین‌نت در قبال اطلاعاتی که کاربران شخصا مکلف بر حفظ محرمانگی بوده – اعم از آنکه مستقیما اطلاعات محرمانه خودشان باشد یا در مقابل آن اطلاعات تعهد به رعایت محرمانگی داشته باشند- اما بدون توجه به شرایط محرمانگی توسط خود کاربران به ما ارائه میشود، هیچگونه مسئولیتی ندارد. کاربران موافقت و تایید میکنند که با ارائه هر اطلاعات و محتوایی به ویترین‌نت اجازه انتقال، استفاده، باز نشر، انتشار ،آماده سازی نمایش و اجرا را به صورت برگشت ناپذیر، غیر قابل رجوع، همیشگی، غیر انحصاری، بدون حق امتیاز، با حق دادن مجوز فرعی و قابل انتقال آن محتوا را در ارتباط با خدمات و تجارت به ویترین‌نت میدهند. ویترین‌نت به منظور میزبانی و نمایش اطلاعات و محتواهایی که به او داده اند به کلیه اختیارات مذکور احتیاج دارد.
کاربران بر محتوا، صحت، به موقع بودن، طرح و کامل بودن اطلاعاتی که فراهم میکنند مسئول هستند. کاربران صراحتا اعلام کردند که این اطلاعات مطابق با قوانین و مقررات کاربردی-اجرایی است ،بدین لحاظ ویترین‌نت از هر گونه ادعایی از طرف کاربران مبری است و در غیر اینصورت ویترین‌نت از هرگونه ضمانت‌اجرا یا دعوای که علیه اش به خاطر نقض تعهدات کاربران متحمل میشود مصون میباشد.
کاربران ما را از هرگونه نقض و تخلف مشهود از تعهدات یا خطر قریب الوقوع یا شواهد سوء استفاده توسط شخص ثالث بدون تاخیر مطلع میسازند و کاربران فورا کلیه اقدامات لازم برای تشخیص، تعیین محل و مستندسازی این تخلفات را اتخاذ می‌نمایند و این اطلاعات را در اختیار ویترین‌نت قرار می‌دهند. ویترین‌نت مسئول اشکالات ناشی از اطلاع رسانی دیرهنگام نمی باشد
ویترین‌نت فقط برای کاربران بزرگسال است. کاربران تایید میکنند که بالاتر از 18 سال سن دارند و دارای قابلیت و صلاحیت مورد نیاز با قوانین اجرایی هستند تا بتوانند شروط و تعهدات و قوانین و تایید و نمایندگی و ضمانتی که قید شده در این شروط و تعهدات را رعایت کنند و بپذیرند.
ح) تعلیق محتوی کابران / عضویت / ثبت نام کاربران
در صورتیکه تشخیص داده شود و متوجه شویم نقض قوانین حاکم صورت پذیرفته است ما میتوانیم به سرعت هر کدام از محتویات و داده های ثبت نامی و عضویتی که به ما داده اید، همینطور ارتباطی که با وب سایت های دیگر وجود دارد را متوقف کنیم. این موضوع خصوصا در مواردی که شما اطلاعاتی را در خصوص اجناس ممنوع یا در خصوص تجارت غیر قانونی دارو و سلاح و مواد مخدر یا سایر فعالیت های غیر قانونی دیگر به کار می برید، می باشد. ما همچنین میتوانیم با یک اخطار رسمی به خاطر نقض حقوق رقابت برخورد کنیم و به سرعت فعالیت ها و ثبت نام و حساب کاربری را خاتمه بدهیم.
ط) نگهداری
ما حق داریم بر روی سرورها، پایگاه داده ها و غیره اطلاعات و محتواهای ارائه شده توسط کاربر یا کاربران را نگهداری کنیم. ما تلاش می‌نماییم تا اختلال در بازیابی داده ها در پایین ترین حد ممکن باشد. در مواقع نوسانات رخ‌داده به علت اختلالات مختلف، کاربران نمیتوانند قیمت را پایین بیاورند یا به قرارداد خاتمه دهند یا تقاضای غرامت نمایند .
ی) حریم خصوصی
حريم خصوصي شما براي ما داراي اهميت بوده و ما اقداماتي انجام داده ايم كه اطمينان حاصل نماييم تا غير از اطلاعاتي كه براي ثبت نام شما براي خدمات ما و حفاظت از حساب شما لازم است اطلاعات اضافي از شما اخذ نگردد. اين اطلاعات بدون محدوديت شامل نام و علامت تجاري، آدرس، شماره تلفن، شماره فكس، پست الكترونيك، شماره حساب، جنسيت، تاريخ و يا سال تولد، ترجيحات، ليست محصولات، حوزه كاري و تخصص، مجوزات، جوايز و غيره (اطلاعات ثبت نام) مي باشد كه ممكن است در زمان ثبت نام كاربر بر روي وبسايت دريافت گردد .
ویترین‌نت جزئيات فعاليت كاربران بر روي وبسايت را ضبط و نگهداري مي نمايد. اطلاعات مربوط به اين معاملات، بدون محدوديت شامل نوع و مشخصات كالاها، اطلاعات قيمت و تحويل و سوابق اختلافات تجاري (اطلاعات فعاليت) ممكن است در هنگام انجام معاملات خريد و فروش از طريق وبسايت و يا تسهيل شده توسط وبسايت اخذ گردد. و مانند آن است که کاربران به ما ارائه می‌دهند.
ویترین‌نت می‌تواند هر از چند گاهي در خلال نمايشگاه هاي تجاري یا دیگر رویدادهای کسب و کاری، و رويدادهاي صنعتي و ساير موارد، اطلاعات مربوط به كاربران خود گردآوري مي نمايد. اطلاعاتي كه ممكن است ویترین‌نت در اين مواقع جمع آوري نمايدکند، بدون محدوديت شامل نام كاربري، نشاني، شماره تلفن، شماره فكس و آدرس ايميل و دیگر (اطلاعات رويداد) مي شود.
كاربران وبسايت بايد اطلاعات تجاري و شخصي خود (به شرح مقرر در زمان اخذ اطلاعات) را به ویترین‌نت ارائه نمايند. در صورتي كه كاربران اطلاعات تجاري و يا اطلاعات شخصي خود را كه ارائه آن اجباري است ارائه ندهند، ویترین‌نت قادر به تكميل فرايند ثبت نام يا ارائه كالاها و خدمات خود به كاربران نخواهد بود. همچنین ممکن است پس از ثبت نام نیز ویترین‌نت تقاضا نماید تا اطلاعات دیگری توسط کاربران ارائه شود و کاربران تعهد می‌نمایند چنین اطلاعاتی را در اختیار ویترین‌نت قرار دهند.
اطاعات ارائه شده توسط شما بر روي سرورهايي واقع در سراسر دنيا ذخيره مي گردد . ویترین‌نت هيچ مسئوليتي از بابت محل ذخيره اطلاعات شما ندارد. با استفاده از وبسايت و خدمات آن، شما رضايت خود در خصوص اخذ، انتقال به خارج از كشور، ذخيره سازي و استفاده از اطلاعات شخصي كه براي خدمات عرضه شده ارائه مي نماييد را اعلام مي داريد. همچنين رضايت خود به اخذ، تغيير يا به روز رساني اطلاعاتي كه ممكن است به وبسايت ارائه نماييد را اعلام مي داريد.
شما از محرمانه بودن حق دسترسی خود در مقابل اشخاص ثالث غیرمجاز اطمینان حاصل می کنید و باید اطمینان خاطر حاصل نمایید که فقط کاربران مجاز از اطلاعات کاربری که به شما اختصاص داده شده (نام کاربری و پسوورد و ایمیل و امثالهم) استفاده می نمایند.
چنانچه از هرگونه سوء استفاده از اطلاعات کاربری خود مطلع شدید، فوراً ویترین‌نت را مطلع می نمایید تا اقدامات لازم توسط ویترین‌نت انجام گیرد.
در صورتی که بواسطه نقض تعهدات محرمانگی توسط شما، استفاده غیرمجاز اشخاص ثالث در دوران عضویت شما امکانپذیر گردد، شما مسئول کلیه خسارات ناشی از این نقض تعهد خواهید بود که به ویترین‌نت یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شده است. این تعهد بعد از خاتمه عضویت یا خاتمه این شرایط و مقررات و امثالهم نیز پابرجا خواهد بود.
چنانچه هر گونه اطلاعات شخصی خود را به ما ارائه نمایید، ما را مجاز نموده اید که برای اهداف ذیل اقدام به دریافت و جمع آوری، نگهداری و استفاده از آن اطلاعات شخصی نماییم:
الف) تشخیص هویت شما؛
ب) احراز صلاحیت شما برای ثبت شما به عنوان کاربر / عضو وبسایت؛
ج) پردازش ثبت نام شما به عنوان کاربر، ارائه اطلاعات کاربری برای ورود به وبسایت و نگهداری و مدیریت ثبت نام شما؛
د) ارائه خدمات مشتریان به شما و پاسخگوئی به استعلامات، نظرات، شکایات شما؛
هـ) تسهیل ارتباط بین خریداران و فروشندگان در وبسایت؛
و) انجام تحقیق و جستجو و تحلیل آماری به منظور ارتقاء و بهبود محتوا و ساختار وبسایت، بهبود عرضه محصولات و خدمات و برای مقاصد ارتقاء و بازاریابی؛
ز) ویترین‌نت ممکن است از نام، شماره تلفن، نشانی محل سکونت، آدرس پست الکترونیکی و شماره فکس شما (اطلاعات بازاریابی) برای ارائه اخطاریه ها، مطالعات، اعلامیه محصولات، مکاتبات و سایر موارد بازاریابی در رابطه با کالاها و خدمات عرضه شده توسط شما بر روی وبسایت استفاده نماید؛
ح) چنانچه شما به صورت داوطلبانه هرگونه اطلاعاتی را به ویترین‌نت ارائه نمایید تا از طریق ابزارهای انتشار بدون محدودیت شامل پروفایل شرکت، کاتالوگ محصولات، راهنمایی های بازرگانی و هر گونه تالارهای گفتگو بر روی وبسایت منتشر گردد، رضایت خود را برای انتشار آن اطلاعات (اطلاعات داوطلبانه) بر روی وبسایت اعلام نموده اید؛
ط) افشای اطلاعات برای هر یک از مقاصد فوق یا حسب نیاز در صورت مطالبه مراجع قانونی یا در خصوص هرگونه شکایت یا دعوی بالقوه علیه ویترین‌نت یا در ارتباط با ویترین‌نت.
شما همچنین توافق می نمایید که ما ممکن است (در داخل و یا در خارج ایران) اطلاعات شخصی شما را در اختیار ارائه دهندگان خدمات خود برای کمک به ارائه خدمات به شما (بدون محدودیت شامل ورود اطلاعات، مدیریت پایگاه داده ها، ارتقاء، اعلامیه محصولات و خدمات، خدمات تحویل، خدمات تعویق پرداخت و تأیید عضویت و خدمات بررسی و ممیزی کاربران) قرار دهیم. این ارائه دهنده خدمات تحت تعهد محرمانگی به ما بوده و تنها مجاز به استفاده از اطلاعات شخصی شما در رابطه با اهداف فوق الذکر هستند نه استفاده برای مقاصد شخصی (منجمله بازاریابی مستقیم).
همچنین عنداللزوم، ممکن است به منظور اهداف مندرج در بالا، اطلاعات شخصی شما را (در داخل و یا در خارج ایران) در اختیار شرکتهای مرتبط با ویترین‌نت بگذاریم و یا آن اطلاعات را به آنها منتقل نماییم
هر زمان لازم باشد ممکن است ویترین‌نت اطلاعات شخصی شما را (در داخل و یا در خارج ایران) برای مقاصد مندرج در فوق در اختیار مشاوران حرفه ای، نهادهای اجرای احکام، نهادها و واسطه های پرداخت ، بیمه گذاران، سازمانهای دولتی و قانونگذاری و غیره قرار دهد یا آن اطلاعات را به آنها منتقل نماید.
هر گونه اطلاعات شخصی ارائه شده توسط شما توسط ما نگهداری خواهد شد و توسط کارمندان و ارائه کنندگان خدمات ما برای یا در رابطه با هر یک از مقاصد فوق قابل دسترسی خواهد بود.
کلیه اطلاعات داوطلبانه ممکن است بطور عمومی بر روی وبسایت موجود و بنابراین توسط هر کاربر اینترنتی قابل دسترس باشد. هر گونه اطلاعات داوطلبانه که به ما ارائه می نمایید تبدیل به اطلاعات عمومی خواهند شد و شما کلیه حقوق مالکانه خود (بدون محدودیت شامل، حق محرمانگی و کپی رایت) را در خصوص این اطلاعات از خود سلب می نمایید. زمانی که اطلاعات شخصی یا ملکی خود را در زمره اطلاعات داوطلبانه قرار می دهید و به ما ارائه می نمایید باید به موارد فوق نیز توجه داشته باشید.
با وجود اینکه ما دارای تکنولوژی بروز و رویه های داخلی برای نگهداری امن اطلاعات حساب شما و سایر اطلاعات شخصی شما در مقابل مهاجمان می باشیم، اما تضمینی وجود ندارد که این تکنولوژی ها یا رویه ها کلیه ریسک سرقت، از بین رفتن و یا سوءاستفاده از اطلاعات و مانند آن را از بین ببرد.
ما ممکن است اطلاعات آماری را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهیم.
در برخی موارد، ممکن است از شما بخواهیم که اطلاعات شخصی خود را برای ثبت کاربری یا مطالبه کالاها و خدمات ارائه شده توسط این سایتهای ثالث یا هم-برند ارائه نمایید. این سیاستهای حریم خصوصی به این سایتهای ثالث یا هم-برند اعمال نمی شود. سیاستهای حریم خصوصی آنها ممکن است با سیاستهای ما متفاوت باشد و ما هیچ کنترلی بر روی اطلاعاتی که به آن اشخاص ثالث ارائه می نمایید نداشته باشیم. شما باید سیاستهای حریم خصوصی آن سایتهای ثالث و هم-برند را قبل از پذیرش هرگونه پیشنهاد، محصول یا خدمات آنها مورد مطالعه قرار دهید.
ک) سلب و محدودیت مسئولیتها
محتوای این قسمت تنها سبب سلب مسئولیت قابل اعمال توسط ویترین‌نت بر هر یک از کاربران با هرگونه استفاده از وبسایت نمی باشد. این بدین معنی است که حسب مورد ویترین‌نت می تواند از سایر قسمتهای این شرایط و مقررات و هرگونه به روز رسانی آن برای سلب یا محدودیت مسئولیت بهره ببرد.
شما صراحتاً تأیید و موافقت می نمایید که استفاده شما از وبسایت و خدمات آن تماماً به ریسک خودتان می باشد و وبسایت و خدمات ویترین‌نت همانطور که هست و یا به نحو موجود بدون هیچگونه تضمینی از هر نوع ارائه می گردد.
ویترین‌نت هیچ‌گونه تضمین صریح یا ضمنی بدون محدودیت شامل مناسب بودن محصولات برای مقصود خاص استفاده و عدم نقض حقوق مالکانه و مانند آن ندارد.
وبسایت هیچگونه تضمین یا تعهدی در مورد صحت و سقم یا کامل بودن محتوای وبسایت یا محتوای هر کدام از وبسایتهای ثالث که به وبسایت ویترین‌نت وصل می باشد را برعهده نمی گیرد و هیچ مسئولیتی را در خصوص موارد ذیل قبول نمی نماید:
الف) هرگونه اشتباه، خطا یا عدم صحت محتوا؛
ب) ورود هرگونه خسارت جسمانی یا خسارت به اموال از هر نوع ناشی از دسترسی و استفاده از وبسایت و خدمات آن؛
ج) هرگونه اختلال یا قطع ارتباط با وبسایت یا اختلال و قطع از ناحیه وبسایت؛
د) هرگونه دسترسی غیرمجاز به یا استفاده از سرورها و یا هرگونه اطلاعات شخصی و یا اطلاعات مالی ذخیره شده در آن؛
هـ) هرگونه اختلالات برنامه، ویروس یا سایر ابزارها و کدهای مخربی که باعث تخریب، اخلال یا سلب مالکیت هرگونه سیستم نرم افزار و سخت افزار، اطلاعات شخصی، بدافزار، هرزه نگاری، فریب دادن یا امثالهم که ممکن است توسط اشخاص ثالث به وبسایت مخابره و یا از طریق آن انجام شود؛
و) خطاها یا از قلم افتادگی در هرگونه محتوا یا هرگونه ضرر و زیان از هر نوع ناشی از استفاده از هرگونه محتوای ارسال شده، ایمیل شده، مکاتبه شده، مخابره شده یا به هر نحو دیگری از طریق وبسایت یا خدمات آن ارائه گردیده.
وبسایت هیچگونه کالا یا خدماتی که توسط شخص ثالث بر روی آن تبلیغ یا ارائه گردیده یا هرگونه وبسایتی که از طریق لینک فعال به وبسایت متصل شده و یا در هر بنر یا سایر تبلیغات آمده است را تضمین و تأیید نمی نماید و مسئولیت آن را نمی پذیرد.
در هیچ شرایطی وبسایت، ویترین‌نت، شرکت سیمای خلاق آیریک پارسیان کسب و کار هم محله، شرکتهای گروه آن، شرکتهای وابسته، شرکتهای فرعی، مدیران و کارمندان آنها تحت هیچ عنوان (حتی اگر امکان ورود این خسارتها به وبسایت گوشزد شده باشد) مسئول خسارات مستقیم و غیرمستقیم، مادی و معنوی، عارضی، ویژه، تبعی یا خسارات نوعی عدم النفع قطعی و محتمل یا تفویت منفعت ناشی از هرنوع استفاده شما از وبسایت یا خدمات آن نمی باشند چه خسارات ناشی از استفاده یا سوء استفاده از وبسایت یا خدمات آن ، عدم توانایی استفاده از وبسایت یا خدمات آن، یا اختلال، قطع، اصلاح، تغییر یا پایان یافتن وبسایت یا خدمات آن باشد. این محدودیت مسئولیت همچنین شامل خسارات متحمله ناشی از سایر کالاها و خدمات واصله از طریق یا در رابطه با وبسایت یا خدمات یا هر گونه لینک موجود بر روی وبسایت، همچنین خسارات ناشی از هرگونه اطلاعات، عقاید یا مشاوره واصله از طریق یا وبسایت و یا تبلیغ شده در رابطه با وبسایت یا خدمات آن یا هرگونه لینک بر روی وبسایت نیز می شود. این محدودیت ها تا بالاترین حد مجاز در قانون اعمال می گردد.
شما می دانید که به هنگام استفاده از وبسایت، در معرض محتواهایی از منابع مختلف قرار می گیرید و می دانید که وبسایت مسئول صحت، مفید بودن، امنیت، حقوق مالکیت فکری آن محتوا نمی باشد و هرگونه مسئولیت ناشی از استفاده خود را قبول می نمایید. شما همچنین می دانید و تأیید می نمایید که شما ممکن است در معرض محتوایی قرار بگیرید که ناصحیح، توهین آمیز، ناشایست، قابل اعتراض، افترا آمیز یا هجوآمیز باشد. با استفاده از این وبسایت یا پذیرش این شرایط و مقررات، شما موافقت می نمایید که هیچ اعتراض یا ادعایی در این خصوص علیه وبسایت ندارید و بدینوسیله هرگونه حقوق قانونی و عرفی خود یا جبران خساراتی را که در این رابطه علیه وبسایت دارید یا خواهید داشت را از خود سلب و ساقط نمودید.
برای محدودیت های دسترسی که ناشی از قوه قاهره یا سایر علل فراتر از حد کنترل ما می باشد، ویترین‌نت مسئولیتی تحت هیچ عنوان نخواهد داشت.
شما تأیید و موافقت می نمایید که:
الف) وبسایت هیچ مسئولیتی برای حذف یا عدم ذخیره سازی محتوایی که بر روی وبسایت نگهداری یا توسط وبسایت و خدمات آن ارسال شده است ندارد؛
ب) وبسایت ممکن است محدودیتهایی را در خصوص استفاده از خدمات بکار گمارد از جمله، حداکثر روزهایی که محتوا بر روی وبسایت توسط خدمات مربوطه نگهداری می شود، حداکثر تعداد و حجم ارسال ها، پیام ها یا سایر محتوایی که ممکن است توسط خدمات مورد ارسال یا ذخیره سازی قرار گیرد، و تعداد دفعات دسترسی به خدمات یا وبسایت؛
ج) وبسایت، صرفاً به صلاحدید خود و بدون هیچ علتی بدون محدودیت شامل اینکه وبسایت معتقد باشد که شما این شرایط و مقررات را نقض نموده اید، بدون داشتن هیچگونه تکلیفی حق دارد حساب کاربری شما را غیرفعال یا پاک نماید، یا به نحو دیگری دسترسی شما به یا استفاده از خدمات (یا هر بخشی از آن) را فوراً و بدون هیچ اخطاری قطع نماید و هرگونه محتوای موجود در خدمات را حذف نماید؛
د) وبسایت در مقابل شما یا هر شخص ثالثی مسئول خاتمه دسترسی شما به وبسایت یا خدمات نمی باشد و شما موافقت می نمایید که بعد از این خاتمه، اقدام به استفاده از آن خدمات نکنید؛
هـ) وبسایت این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان، خدمات (یا هر بخشی از آن) را با اخطار یا بدون اخطار اصلاح یا قطع نماید و وبسایت در مقابل شما یا هر شخص ثالثی مسئول این گونه اصلاح، تعلیق یا قطع خدمات نمی باشد.
کلیه حقوقی که تحت این شرایط و مقررات یا توسط ویترین‌نت یا شرکت سیمای خلاق آیریک ذکر نشده است برای ویترین‌نت و شرکت سیمای خلاق آیریک محفوظ می باشد. اطلاعات مندرج در وبسایت تنها به منظور ارائه اطلاعات کلی برای استفاده شخصی کاربر است و کاربر مسئولیت کامل آن را تقبل می نماید. ویترین‌نت صحت یا اعتبار محتوایی که بواسطه خدمات وبسایت بر روی وبسایت قرارداد دارد یا از طریق آن توزیع، لینک، دانلود می شود یا مورد دسترسی قرار می گیرد یا کیفیت محصولات، اطلاعات یا سایر مواردی که در رابطه با خدمات به نمایش گذارده می شود یا در اثر تبلیغ یا سایر اطلاعات یا پیشنهاد در رابطه با خدمات را تأیید یا تضمین نمی نماید.
ما هیچ مسئولیتی بابت هر گونه اشتباه یا از قلم افتادگی یا نتایج حاصل از استفاده از این اطلاعات را بر عهده نمی گیریم. کلیه اطلاعات وبسایت به همان صورتی که هست وجود دارد ارائه می شود بدون هرگونه تضمین صریح یا ضمنی برای کامل بودن، صحت، به روز بودن یا نتایج حاصل از استفاده از این اطلاعات که بدون محدودیت شامل تضمین اجراء، تجاری بودن و مناسب بودن برای مقصودی خاصی و مانند آن می باشدشود. هیچ موردی در این شرایط و مقررات جایگزین بررسی و ارزیابی مستقل و قضاوتو صحیح تجاری و فنی کاربران نمی باشد. ویترین‌نت تحت هیچ عنوان مسئول خسارات مادی و معنوی مستقیم و غیرمستقیم اعم از عدم النفع قطعی و محتمل یا تفویت منفعت و مانند آن، فرعی، جزائی یا خسارات تبعی از هر نوع در خصوص خدمات، مواد و کالاها نخواهد بود. کاربران وبسایت بدینوسیله تأیید می نمایند که هرگونه اتکا به محتوا به ریسک و مسئولیت خودشان خواهد بود.
شما صراحتاً تأیید و موافقت می نمایید که در موارد ذیل هرگونه مسئولیت ویترین‌نت، شرکت سیمای خلاق آیریک و مدیران و کارمندان آنها محدود به مبلغ خدمات دریافت شده توسط وبسایت از کاربر مزبور در یک سال اخیر می باشد: الف) در هر مورد خسارت که بطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ویترین‌نت وارد شده باشد و ویترین‌نت نتواند یا از مقررات سلب و عدم مسئولیت مندرج در این شرایط و مقررات استفاده نماید یا از آن منع شده باشد؛ و ب) آن خسارات به هر علت موجب مسئولیت ویترین‌نت، شرکت سیمای خلاق آیریک و مدیران و کارمندان آنها در برابر هر یک از کاربران شود.
شما صراحتاً توافق می نمایید و می پذیرید که هرگونه ادعا / دعوی / شکایت علیه ویترین‌نت، شرکت سیمای خلاق آیریک و مدیران و کارمندان آنها باید ظرف مدت 1 ماه تقویمی از تاریخ وقوع سبب آن انجام پذیرد، در غیر این صورت حق اقامه دعوای شما از بین خواهد رفت.
در صورت وجود هر گونه دعوی محتمل علیه هر یک از اشخاص فوق بیش از آنچه در بالا و خصوصا در بند 12 ذکر شد، شما بدینوسیله حق طرح این دعاوی را از خود سلب و آن را به اشخاص فوق صلح نمودید.
ل) حقوق مالکیت فکری
شرکت سیمای خلاق آیریک تنها مالک و دارنده حق استفاده از علامت و نام تجاری ویترین‌نت می باشد. محتوای وبسایت دارای اسرار تجاری و حقوق مالکیت فکری است که تحت حمایت قوانین مالکیت فکری، کپی رایت و سایر قوانین بین المللی و ملی می باشند. کلیه حق مالکانه و حقوق مالکیت فکری در خصوص وبسایت و محتوای آن اعم از آنکه طبق قوانین ایران قابل ثبت باشند یا خیر متعلق به شرکت سیمای خلاق آیریک می باشد. هرگونه استفاده غیرمجاز، نقض حقوق مذکور و تخلف از مقررات هر یک از قانون های حاکم در این خصوص توسط هر یک از کاربران و یا اشخاص دیگر مستوجب مسئولیت حقوقی و کیفری فرد نقض کننده یا متخلف خواهد بود.
م) معاملات بین خریداران و فروشندگان
شما به تنهایی مسئول کلیه شرایط و مقررات معاملات منعقده از طریق یا در نتیجه استفاده از وبسایت ویترین‌نت یا خدمات آن می باشد که بدون محدودیت شامل شرایط پرداخت، مرجوع نمودن، تضامین، ارسال، بیمه، حق الزحمه ها، مالیات ها، مالکیت، مجوزها، جرایم، مجوزها، رسیدگی، حمل و نقل و انبار می شود.
در صورتی که شما هرگونه دعوی و اختلافی با طرف معامله خود دارید، توافق می نمایید که ویترین‌نت (و شرکت پارسیان کسب و کار هم محله، شرکتهای فرعی و تابعه،سیمای خلاق آیریک و مدیرایان و کارمندان آنها) را از هرگونه مسئولیت، شکایت، مطالبه، دعوی، دادرسی، هزینه ها، مخارج و خسارت (بدون محدودیت شامل خسارات واقعی، ویژه، فرعی یا تبعیمادی یا معنوی، مستقیم یا غیرمستقیم اعم از عدم‌النفع محتمل یا محقق و یا تفویت منفعت) ناشی از یا در رابطه با آن معامله مبری دارید و خسارات وارده به آن را جبران نمایید.
شما بدینوسیله تأیید و توافق می نمایید که ویترین‌نت تحت هیچ شرایطی مسئولیتی به تأیید محصولات و شرایط، کیفیت، کمیت آنها ندارد و در هر صورت ویترین‌نت بهای خدمات ارائه شده توسط خود را دریافت می‌نماید. به‌عنوان مثال ویترین‌نت در صورتی که محصول/ محصولات دریافت شده توسط خریدار، بطور عمده با ویژگی های کالاها که تحت قرارداد با فروشنده توافق نموده تفاوت نماید، ویترین‌نت مسئولیتی از این بابت ندارد.
تحت هیچ شرایط و عنوانی ویترین‌نت در دعاوی و اختلافات فیمابین کاربران، طرفین معامله و غیره دخالت نخواهد نمود. شما بدینوسیله ویترین‌نت را از هرگونه مسئولیت ناشی از این امور فراتر از موارد فوق (حتی اگر بواسطه قوانین و مقررات هر سرزمین دیگر اعمال شده باشد)، مبری می نمایید.
همه کاربران (فروشندگان و خریداران) بدینوسیله متعهد هستند که برای ویترین‌نت و دیگر مشاهده‌کنندگان کلیه تذکرات و اطلاعات ضروری را با توجه به نظارت بر تولید و استفاده از محصول و تحویل و استرداد و مرجوع شدن و حمل و نقل و موارد دیگر فراهم آورند. ویترین‌نت در این زمینه مسئولیتی ندارد و کاربران به تنهایی مسئول و متعهد برای تعهدات و تکالیف قراردادی و اجرای قرارداد خود هستند.
س) سیاستهای لیست نمودن کالاها بر روی سایت
کاربران نباید توسط این سایت هیچ موردی که مخالف قوانین و مقررات ایران یا دارای محدودیت است بفروشند یا ارسال نمایند. ویترین‌نت این حق را دارد تا درصورت اطلاع مواردی که با این ممانعت ها مواجه است را از روی وب سایت بردارد.
در زیر ما بعضی از مواردی که محدودیت و ممنوعیت دارد را فهرست کردیم. اگرچه این فهریت کامل نیست ولی شما به عنوان فروشنده یا عرضه‌کننده مسئول هستید که اطمینان حاصل کنید که موردی را که طبق قوانین حاکم ممنوع است در ویترین‌نت ارائه نمی‌نمایید. برخی از موضوعاتی که محدودیت و ممنوعیت دارند به شرح ذیل است:
• کلیه کالاهای قاچاق که بصورت قانونی وارد کشور نشده‌اند یا کالاهایی که در حکم قاچاق محسوب می‌شوند
• الکل و سایر مواد ممنوعه تخدیری
• دخانیات و محصولات آن مانند سیگار، سیگار برگ، فندک
• صنایع فرهنگی و باستانی (شامل کلکسیون های شخصی باستانی) اکتشافات باستانی زیر خاکی، سنگ قبرهای تاریخی و موارد مرتبط با آن
• طلا، نقره و سایر فلزات گرانبها
• حیوانات
• هرگونه وجه رایج، سکه اوراق بانکی، اوراق قرضه، حواله، وجه رایج به صورت الکترونیک یا هرگونه شکل غیر مادی (مانند ارز های رمزنگاری شده ـ crypto currency)، تمبر و یا هرگونه ضمانت مثل تجهیزاتی که برای تولید این موارد به کار می رود و یا جعل آنها( تکثیر و المثنی سکه ها به عنوان کلکسیون باید با مهر کپی تکثیر و یا المثنی مشخص شود و با قوانین مرتبط محلی منطبق باشد
• کارت های اعتباری و هدیه و نقدی
• نفت خام، گاز و الکتریسیته و سایر محصولات ممنوعه مشابه
• بلیط های هواپیمایی، سینما، تئاتر و رویدادهای مهم
• مواد مخدر و داروهای تخدیری مشابه
• هرگونه سلاح، مهمات، ساز و برگ نظامی و جنگ افزار (شامل سلاح های انفجاری و یا هرگونه قسمتها و اجزای مرتبط با آن مثل تفنگ بادی، هفت تیر، تفنگ پینتبال، تفنگ بی حس کننده، نیزه شکاری، اسلحه های زیرآبی یا دیگر سلاح ها که ممکن است منجر به انفجاری شود که گاز یا ماده شیمیایی یا مواد انفجاری داشته باشد که موارد مشابهی که توسط پلیس یا سایر قوا ممنوع شده باشد).
• تجارت انسان و اعضای بدن آن و یا قسمتهایی از اعضای بدن ممنوع است.
• هرگونه مورد غیرقابل انتقالغیرمشروع شامل بخت آزمایی و امثالهم
• نشان یا تجهیزات مامورین رسمی از هر یک از قوای حاکمیتی شامل نشانهایی که توسط دولت هر کشوری صادر می شود، لباسها و موارد مشابه آن
• اموال غیرمنقول
• امول تقلبی یا کپی های بدون مجوز و غیرمجاز ناقض حقوق مالکیت فکری
• تجهیزات جاسوسی
• امول مسروقه یا اموال ناشی از بازاریابی های هرمی یا پانزی
• البسه و مواد آرایشی دست دوم
• سیم کارت موبایل یا موبایلهای بدون بسته بندی
• تجهیزات ماهواره ای و دریافت کننده های آن
• بازی هایی که توسط مراجع قانونی مربوطه ممنوع شده اند
• کالاهای غیرمجاز، دست دوم و تقلبی
• اتومبیل و موتورسیکلت
• تجهیزات و محرکات مربوط به روابط جنسی
• سموم
ویترین‌نت همچنین لیست نمودن برخی کالاهایی را که تحت قانون، غیرمجاز نیستند اما بحث برانگیزند را نیز ممنوع نموده است. این کالاها عبارتند از:
الف) کالاهایی که فعالیتهای غیرمجاز را تشویق می نماید؛
ب) کالاهایی که از لحاظ نژادی، مذهبی و قومی موهن می باشند و یا نفرت و خشونت را اشاعه می دهد؛
ج) کالاهای مغایر با ارزش‌های انسانی یا دینی
د) کالاهای دور ریختنی و قرعه کشی و مسابقه ای؛
هـ) سهام، اوراق قرضه، سود سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار؛
و) کالاهای مرتبط با اعمال نامشروع قانونی و شرعی
ز) مواردی که کالا یا خدماتی را برای عرضه ارائه نمی نمایند مانند تبلیغ ها منحصراً برای جمع آوری اطلاعات کاربران؛
ح) کالاها و لیست نمودن محصولاتی که از لحاظ قومی یا نژادی توهین آمیزند.
کاربران باید اطمینان حاصل نمایند که کالاهایشان ناقض ضوابط و مقررات و محدودیتهای تجارت نیست، در غیر اینصورت ویترین‌نت حق خواهد داشت آن محصولات را از وبسایت حذف نماید.
تشخیص اینکه چه کالایی مناسب است و چه کالایی باید از وبسایت حذف شود، به صلاحدید مراجع قانونی و قضایی یا حسب مورد ویترین‌نت می باشد. همچنین ویترین‌نت به صلاحدید خود این حق را برای خود محفوظ می دارد که عنداللزوم و در هر زمان که لازم بداند محدودیتها و موانع بیشتری را اعمال نماید.
چنانچه شما فروشنده یا عرضه‌کننده می باشید، بدینوسیله تأیید می نمایید که مالک قانونی کالاهای لیست شده می باشید و یا کلیه حقوق مالکانه لازم برای فروش و انتقال آن کالاها را دارا می باشید. در غیر اینصورت شما نباید آن کالاها را بر روی ویترین‌نت لیست نمایید. چنانچه این مورد را رعایت نکند، کلیه عواقب و مسئولیتهای آن بر عهده شما بوده و فروش شما ممکن است کلاهبرداری محسوب شود یا تحت دیگر عناوین مجرمانه قرار گیرد.. ویترین‌نت هیچگونه مسئولیتی در این خصوص قبول نمی کند. شما باید از ورود خسارت به ویترین‌نت از این بابت مصون داشته و در صورت بروز خسارت به هر شخص، آن را جبران نمایید.
کلیه فروشندگان و خریداران باید برای معاملات ارائه محصولات خود در بستر ویترین‌نت، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه باشند.
قبل از لیست نمودن کالاها بر روی ویترین‌نت شما باید به دقت قراردادهایی را که ممکن است حق شما را برای فروش یا ارائه کالا از طریق وبسایترا محدود نماید مطالعه نمایید. ویترین‌نت به دنبال کالاهایی که این نوع مشکلات را ایجاد می نماید نیست و قادر به بررس کپی قراردادهای خصوصی یا حمایت از طرف خاصی در دعاوی قراردادی خصوصی نمی باشد. اما به شما هشدار می‌دهیم که لیست نمودن کالاها بر خلاف تعهدات قراردادیتان می تواند برای شما مسئولیت‌های قانونی و قراردادی به‌دنبال داشته باشد. بنابراین ویترین‌نت از شما درخواست می نماید که هیچ کالایی را لیست ننمایید مگر اینکه هرگونه قرارداد و موافقتنامه مربوطه را از قبل بررسی نموده باشید و مطمئن هستید که از لحاظ قانونی می توانید آنها را بر روی وبسایت به نمایش بگذارید.
ع) اخطاریه ها
کلیه اخطاریه ها یا تقاضاها از و یا بر روی وبسایت در مقابل ویترین‌نت تنها زمانی مؤثر است که کتباً و از طریق بخش خدمات مشتریان ویترین‌نت اعلام شده باشد.
ارسال کلیه اخطاریه ها، اطلاعیه‌ها یا مکاتبات و یا تقاضاها از طریق و به نشانی پست الکترونیک اعلامی کاربران در زمان ثبت نام معتبر و قانونی است.
ف) مقررات متفرقه
این شرایط و مقررات باید به همراه سایر شیوه نامه ها و دستورالعمل های ارائه شده توسط ویترین‌نت مورد مطالعه و تفسیر قرار گیرد. اینها شامل حیطه خدمات ارائه شده از طریق وبسایت، سیاستهای لیست کردن کالا بر روی وبسایت و مانند آن خواهد بود.
در صورتی که هر قسمتی از این شرایط و مقررات غیرمعتبر گردد، سایر مقررات به اعتلار اعتبار و قدرت خود باقی خواهد بود.
عناوین و سرفصلها در این شرایط و مقررات تنها به منظور ارجاع بوده و تحت هیچ شرایطی دامنه یا حدود آن بخش را تعریف، محدود، تفسیر یا توصیف نمی کند.
این شرایط و مقررات تابع قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی ایران و عرف و عادت تجاری ذی‌ربط است. در صورت بروز هرگونه اختلاف، دعوی یا شکایت (دعاوی) ناشی از این شرایط و مقررات یا ناشی از استفاده کاربر از وبسایت باید ابتدا از طریق وبسایت (بخش خدمات مشتریان) به ما اعلام شود. در صورتی که ظرف یک (1) هفته راه حل مسالمت آمیزی حاصل نشود، این دعاوی نهایتاً از طریق داوری مرکز داوری اتاق ایران در تهران و بر اساس آخرین مقررات داوری آن مرکز حل و فصل خواهد شد
این شرایط و مقررات به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی و فارسی موجود است. در صورت وجود هرگونه اختلاف بین زبانها، نسخه انگلیسی فارسی خواهد بود.
از شما درخواست می گردد که هرگونه نظر و پیشنهاد و تقاضا برای پشتیبانی فنی و سایر مکاتبات خود را به بخش خدمات مشتریان اعلام نمایید. در صورتی که معتقدید محتوای هر یک از کاربران بر روی وبسایت، حقوق مالکیت فکری، کپی رایت یا قانون حاکم را نقض می نماید، می توانید آن را به بخش خدمات مشتریان اعلام و اطلاعات مربوطه را کتباً در اختیار آن بخش قرار دهید.​​​​​​​

شرایط و قوانین استفاده​​​​​​​

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش